โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ รวม 12 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 2 ฉบับ

ฉบับแรก ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่พิการทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน 2 ราย ดังนี้

กองทัพบก

1.พันตรี ศรัณย์ณชัย จิตรเพชร เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

2.ร้อยเอก ผดุง อินทรวงศ์ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 11 แกนนำพันธมิตรฯ

"ภูมิธรรม" แนะ "ก้าวไกล" อย่าตะแบงต้านทุกเรื่อง

ฉบับที่สอง ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ รวม 10 ราย ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคำพูดจาก ปั่นสล็อตแตกทุกเกม

 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ รวม 12 ราย

1. พลตรี คมกฤช วัฒกร เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

กองทัพบก

2. จ่าสิบเอก สัญญา ยืนยัง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

3. จ่าสิบเอก ภานุพงษ์ โพธิ์งาม เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565

4. จ่าสิบเอก สง่า จ้อยโถ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

5. จ่าสิบเอก ธีระนาถ ทัศนันท์ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561

6. จ่าสิบเอก วัชรศักดิ์ บัวชู เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562

7. จ่าสิบเอก สราวุฒิ แม้นศรี เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

8. จ่าสิบโท สิริวัฒน์ วิสุนทร เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563

9. สิบเอก เอกชัย ทองแรง เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565 กองทัพอากาศ

10. นาวาอากาศตรี วีรละพล แพงวงค์ เป็น นาวาอากาศเอก ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปิดสถิติ แบรนด์สมาร์ตโฟนที่ครองใจชาวไทยมากสุด ไตรมาส 3 ปี 2566

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 10 วัน ฝนลด-สัญญาณเริ่มต้นฤดูหนาว

เช็กสิทธิประกันสังคม เปิดใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคม