ตรวจ ลอตเตอรี่ งวด วัน ที่ 1 มิถุนายน 60

ช่วยชาวสวนยาง – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินรวมกว่า 8,282 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบ 2 โครงการ คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 โดยทั้ง...