วิเคราะห์บอล ยูโร วันนี้ สวีเดน

ไทม์ไลน์คดีหุ้น ITV “พิธา” จากจุดเริ่มต้น จนถึงวันนัดชี้ชะตา 24 ม.ค.

จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณีมีหลักฐานปรากฏว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 82 วรรคสี่ โดย กกต. มติเห็นว่า สมาชิกภาพของนายพิธา มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ...