หวย รัฐบาล 1 ธันวาคม 2563 -การ วอร์ม ร่างกาย ก่อน เล่น ฟุตบอล …

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ รวม 12 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 2 ฉบับ ฉบับแรก ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่พิการทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน 2 ราย ดังนี้ กองทัพบก 1.พันตรี ศรัณย์ณชัย จิตรเพชร เป็น...